احادیث

بنام خدا
روایات درباره درختکاری
برگرفته از کتاب چهل حدیث پیرامون درختکاری
امام صادق (ع) : درخت برای انسان آفریده شد پس او مکلف گردید به : ۱-کاشتن درخت ۲-آب دادن درخت ۳- مواظبت نمودن درخت. الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۷ ، بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۸۲و۸۳
رسول خدا (ص) : هرکه درختی بکارد هربار انسانی یا یکی از مخلوق خدا از آن بخورد برای وی صدقه ای محسوب شود. نهج الفصاحه صفحه ۵۹۷
امام صادق (ع) : خداوند برای انبیاء و رسولان خود کار درختکاری و کشاورزی را انتخاب فرمود تا آنکه از بارش پیاپی آسمان ناخشنود نباشند بلکه پیوسته منتظر باران رحمت الهی باشند. وسائل الشیعه جلد ۱۲ ، میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۲۱۴ نقل از وسایل جلد ۱۲ صفحه ۱۹۲
رسول اکرم (ص) : مسلمانی که درختی بنشاند و یا زراعتی کسب نماید اجر و پاداش صدقه در راه خدا را خواهد داشت. مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۴۶
رسول خدا (ص) فرمود : یا علی ! مبادا با حضور تو به کشاورزان ظلمی بشود و مالیات زمین را زیاد مکن. وسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۱۶
حضرت علی بن الحسین (ع) فرمودند : بهترین اعمال کاشتن است بکارید زراعت کنید پس نیکوکار و فاجر از آن می خورند درندگان و پرندگان از آن نیز می خورند. الحیاه صفحه ۳۴۵
حضرت رسول (ص) : هرکس درختی بکارد نمی خورد از میوه آن انسانی یا مخلوقی از مخلوقات خداوند مگر آنکه برای آن شخص صدقه محسوب شود. نهج الفصاحه
امام صادق (ع) فرمود : زراعت کنید و درخت بکارید به خدا قسم هیچ شغلی هیچ کاری از کارهای مردم حلال تر و پاکیزه تر از آن وجود ندارد. الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۵ نقل از سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۵۴۹
امام صادق (ع) فرمودند : درختان میوه دار را قطع نکنید مبادا که عذاب خدا بر سر شما نازل گردد. میزان الحکمه حدیث شماره ۱۹۵۵
امام سجاد (ع) فرمودند : من نکاشتم برای زراندوزی و ازدیاد ثروت نکاشتم مگر برای اینکه بیچاره ای ، فقیری – محتاجی از این مزارع و محصولات آن به نان و نوائی برسد. کتاب الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۷
امام صادق (ع) : در میان شغلها ، شغلی محبوبتر از شغل کشاورزی نزد خدا نیست ، و هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه آنها کشاورز و درختکار بودند مگر حضرت ادریس که خیاط بود. الحیاه صفحه ۳۴۵
حضرت محمد (ص) : هرکه ساختمانی را بناء کند بدون اینکه ظلم و تعدی در کار باشد یا نهالی را بکارد و درختی را غرس نماید تا هر کجا که بنده ای از بندگان خداوند مهربان بهره مندی شود خداوند اجر و ثواب به او مرحمت میکند. جلد ۵ الحیاه نقل از مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۵۰۱
رسول اکرم (ص) : هیچ کشاورزی نهالی نمی نشاند مگر آنکه خداوند متعال به مقداری که از آن نهال ثمر به دست آید به او اجر و پاداش می دهد. کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۸۹۶
حضرت محمد (ص) : هنگامیکه روزی را آفرید ، برکت را در کشاورزی قرار داد. کنزل العمال جلد ۴ صفحه ۳۲
امام صادق (ع) : امیر مومنان (ع) به نمایندگان و فرمانداران خود می نوشت مسلمانان را به بیکاری نکشید ، و در نامه های خود ، کشاورزان را مورد سفارش قرار میداد. مستدرک
حضرت محمد (ص) : سه چیز چشم را قوت می دهد : دیدن سبزه و آب جاری روی زیبا. نهج الفصاحه
حضرت علی (ع) : آگاه باشید درخت بیابانی و کوهستانی از همه درختها چوبش محکمتر و قوی تر است. نهج البلاغه
حضرت محمد (ص) : هرکه درختی بنشاند خداوند به اندازه میوه ایکه از آن درخت ظاهر میشود پاداش برای وی مقرر میفرماید. نهج الفصاحه
امام صادق (ع) به مفضل فرمود : فکر کن برای چه به انسان علم و آگاهی داده شده . . . و برای چه به انسان دانش آنچه را که صلاح دنیای اوست مثل دانش کشاورزی ، درختکاری و . . . . به او داده شده است. بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۸۲
حضرت محمد (ص) : هرکس درختی را بکارد و بر حفظ و نگهداری آن صبر ، استقامت ، و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام نماید تا آنکه به ثمر و نتیجه برسد . به مقداری که بهره می رساند و به تعداد کسانی که از آن درخت استفاده میکنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت میفرماید. کتاب میزان الحکمه حدیث شماره ۹۱۴۳
امام صادق (ع) : من در برخی از باغهایم چنان تلاش میکنم که از شدت تلاش عرق می ریزم در حالیکه کسانی هستند که به جای من این کار را انجام دهند ، اما میخواهم خدا بداند من روزی حلال را با تلاش خود می طلبم. وسائل الشیعه جلد ۱۲
بزنطی می گوید پرسیدم از حضرت رضا (ع) از مسئله قطع درخت سدر ؛ فرمودند : همین مسئله یکی از دوستان شما از من پرسید من در جواب او نوشتم که حضرت اباالحسن (ع) درخت سدری داشت قطع کرد و به جای آن درخت انگور کاشت. قرب الاسناد صفحه ۱۶۲ ، بحارالانوار
امام صادق (ع) : خداوند برای رسولان خود کار درختکاری و کشاورزی را انتخاب فرمود تا آنکه از بارش پیاپی آسمان ناخشنود نباشند بلکه پیوسته منتظر باران رحمت الهی باشند. وسائل الشیعه جلد ۱۳ صفحه ۱۹۳
حضرت رسول (ص) : رزق و روزی خود را از ژرفای زمین جستجو کنید. کنزالعمال جلد ۴ صفحه ۲۱
امام باقر (ع) فرمود : مردی حضرت علی (ع) را ملاقات کرد و دید که حضرت روی یک کیسه گونی از هسته خرما نشسته است عرض کرد یااباالحسن این چیست ؟ فرمود یکصدهزار درخت خرما ، انشاء الله سپس حضرت باقر (ع) فرمود همه را حضرت علی (ع) کاشت و یک هسته خرما را هم باقی نگذاشت ( همه را کاشت ) وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۲۵
رسول خدا (ص) : هرکس درختی را بکارد و به ثمر برسد به قدر تمام میوه هایش خداوند اجر و ثواب به شخص غارس مرحمت میفرماید. جلد ۴ صفحه ۲۱۳ میزان الحکمه نقل از مستدرک جلد ۲ صفحه ۵۰۱
حضرت رسول (ص) : نگاه نمودن به سبزه زار و سبزی باعث زیادی روشنایی و قوت بینایی چشم است. نهج الفصاحه
امام صادق (ع) : از رسول خدا (ص) سئوال شد : چه مال و ثروتی بهترین است ؟ فرمود شغل زراعت و کشاورزی ؛ زمینی را میکارد و اصلاح میکند و حق خدا را هم روز برداشت محصول می پردازد. وسائل الشیعه جلد ۱۳
از امام جعفر صادق (ع) درباره کِشتکاران سئوال شد : حضرت فرمودند : همان کشاورزانند ، و آنان گنجهای خداوند بر روی زمین هستند و هیچ شغلی محبوبتر در میان شغلها نزد خداوند از شغل کشاورزی نیست. الحیاه الباب الثانی عشر : الاقتصاد . . . . ( اصول عامه ) ، نقل از وسائل جلد ۱۲ صفحه ۲۵
امام علی (ع) در تفسیر قول خداوند که : ” آیا شما کشت را می رویانید یا ما می رویانیم ، حضرت سه بار فرمودند : بلکه زارع حقیقی تو هستی ای پروردگار من ! تفسیر روح المعانی ذیل آیه ۶۳ و ۶۴ سوره واقعه
حضرت رسول (ص) : هر وقت عمر جهان به آخر رسیده ، هرگاه قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست یکی از شما نهال درختی باشد چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت باشد ، باید آن را بکارد و از فرصت باقیمانده استفاده نماید. مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۵۰۱ ، الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۴
حضرت رسول (ص) : هرکس درخت خرما یا سدری را آب بدهد گویا تشنه ای را سیراب کرده است. کتاب الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۴، وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۵
حضرت امام صادق (ع) : امیر مومنان علی (ع) زمینی را شخم میزد و سینه زمین را می شکافت و پیامبر (ص) هسته خرما را مرطوب میکرد و میکاشت. وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳
حضرت محمد (ص) : بهترین ثروت درخت خرمایی هست که محکم در خاک قرار دارد. نهج الفصاحه
حضرت رسول (ص) : کشاورزی کنید ، زیرا شغل میمون و مبارک است. کنزالعمال جلد ۴ صفحه ۳۱
حضرت محمد (ص) : نان را که فراورده کشاورزیست گرامی دارید ، زیرا که آنچه در بین آسمان و زمین هست و بسیاری از آفریده های خدا در به ثمر رساندن آن موثر میباشد. بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۱۶۱
امام باقر (ع) فرمود امیرالمومنین (ع) می فرمود : هرکس آب و خاک در اختیار داشته باشد سپس در اثر عدم بهره برداری از آب و خاک و در اثر عدم کاشت و برداشت کارش به فقر و تهیدستی برسد خداوند متعال او را از رحمت خود دور خواهد فرمود. وسائل الشیعه جلد ۴ ، جلد ۴ صفحه ۲۱۳ میزان الحکمه نقل از بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۶۵ قرب الاسناد صفحه ۵۵
امام صادق (ع) : بدرستیکه خداوند عزوجل برای پیامبران خود انتخاب فرمود شغل کشاورزی و دامداری را. الحیاه الفصل السابع . الفلاحه
امام صادق (ع) در تفسیر آیه ۱۲۲ سوره آل عمران { وَ عَلىَ اللَّهِ فَلْیَتَوَکلَ‏ِ الْمُؤْمِنُون‏ } (( بر خدا توکل کنند ، توکل کنندگان )) فرمود: توکل کنندگان کشاورزانند. الحیاه صفحه ۳۴۶
امام باقر (ع) : هرکس باغ ( زمین حاصل خیز ) را بفروشد ، زیانکار است و کسی که آنرا بخرد مرزوق و روزی با برکتی را دارا خواهد شد.

یادآوری یک حدیث نبوی به تمامی دوستانی که همه چیز را فدای منافع خود می کنند :
شکستن شاخه ای از درختان در نزد من مانند شکستن بال فرشتگان است…
مگر در این حدیث درختان مثمر و غیرمثمر جدا شده اند که امروز به بهانه غیرمثمر بودن درختان آنها را قلع و قمع می کنید.
و دیگر آن که برای خطاهای خود بهانه های واهی نتراشید. در یک منطقه خشک و کویری ارزش یک درخت چنان زیاد است که نمی توان به راحتی از آن گذشت. پس لطفاً از یک اقدام تاسفبار دفاع نکنید.
درخت در دین اسلام جایگاه خاصی دارد و خداوند در قرآن در مورد بسیاری از درختان یاد می کند. در قرآن درخت نماد قدرت خداوندی است. (سوره ی انعام آیه ی ۹۹ و آیاتی دیگر) علاوه بر آیات قرانی در احادیث به کرات در مورد درختان و میوه های بهشتی مانند انجیر و انار و سیب و… بحث شده است.یکی از رایج ترین احادیث حدیثی از حضرت محمد (ص) است که می فرماید:((شکستن شاخه ی درختان همانند شکستن بال فرشتگان است)).

در اوستا صدمه به گیاهان و درختان گناه بزرگی است. زرتشت درختکاری و آبادانی زمین را کرداری نیک می دانسته است.زرتشت معتقد است هر کس درخت کهنسالی را قطع کند یکی از منسوبینش خواهد مرد.
در دین مسیح نیز درخت از قداست خاصی برخوردار بوده و است. در انجیل بارها از درخت حیات و درخت دانش و … یاد شده است.
درخت ابراهیم در نزدیکی هبرون hebron فلسطین یاد اجداد گذشته را در اذهان زنده نگه میدارد. این درخت بلوطی است به نام Querqus calliprions که در حال حاضر فقط بخشی از آن باقی مانده است.
در ۱۲ آگوست مراسم درختکاری در shinto shrines و معبد بوداییان در حومه ی هیروشیما انجام می شود در این مراسم مذهبی درخت را به شیوه ی سنتی زاپنیها میکارند. در اطراف نهال دو سنگ بزرگ فرو می کنند و معتقدند که این سنگها آب را مهار و جمع آوری می کنند.
میگویند بودا در زیر درخت انجیر معابد متولد شد و در زیر آن روانش از آفتاب حقیقت نیرو گرفت.
منبع