پروژه های اجرا شده در ایران

پروژه های اجرا شده در ایران

۱. پروژه ی بوئین زهرا / قزوین

 

  • نقشه اولیه

شهریور ماه ۱۳۹۵ برای اولین بار در ایران در زمینی به وسعت ۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه بوئین زهرا ی قزوین پروژه ی ساخت جنگل با تکنیک میاواکی و مشارکت شرکت Afforestt هندوستان اجرا شد. در این پروژه ۱۲۰۰ نهال با تنوع ۳۶ گونه از درختان بومی منطقه به کار برده شد.

۲. پروژه ی پتروشیمی خارگ / جزیره خارگ

 

  • مرحله خاکبرداری - جزیره خارگ

 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در زمینی به وسعت ۸۰۰ متر مربع در منطقه پتروشیمی جزیره خارگ طی دو مرحله پروژه ی ساخت جنگل با تکنیک میاواکی اجرا شد. در این پروژه ۲۴۰۰ نهال با تنوع ۲۰ گونه از درختان بومی منطقه به کار برده شد.

 

۳. پروژه ی جاسک / بندر جاسک

 

  • بسترسازی در شن های روان - بندر جاسک

 

اسفند ماه ۱۳۹۶ در زمینی به وسعت ۴۰۰ متر مربع در منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بندر جاسک پروژه ی ساخت جنگل با تکنیک میاواکی اجرا شد. در این پروژه ۱۲۰۰ نهال با تنوع ۲۰ گونه از درختان بومی منطقه به کار برده شد.