پروژه های اجرا شده در ایران

  • نقشه اولیه

پروژه های اجرا شده در ایران

پروژه ی بوئین زهرا / قزوین

شهریور ماه ۱۳۹۵ برای اولین بار در ایران در زمینی به وسعت ۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه بوئین زهرا ی قزوین پروژه ی ساخت جنگل با تکنیک میاواکی و مشارکت شرکت Afforestt هندوستان اجرا شد. در این پروژه ۱۲۰۰ نهال با تنوع ۳۶ گونه از درختان بومی منطقه به کار برده شد.